Ανασύσταση ΔΣ – 29/5/2013

Πρόεδρος: Γιώργος Πορτοκάλογλου
Αντιπρόεδρος: Βασίλης Τριζώνης
Γ. Γραμματέας Α’: Λευτέρης Καρτέρης
Γ. Γραμματέας Β’: Χάρις Νικολαΐδου
Έφορος Α’: Αλέξανδρος Πουλάκης
Έφορος Β’: Άννα Ραπάνη
Ταμίας: Σταματία Λυπαρού