Διοικητικό Συμβούλιο 2012-2013

Εκλογή 11-2-2012
Πρόεδρος: Χάρις Νικολαΐδου
Αντιπρόεδρος: Στέφανος Νικολαΐδης
Γραμματέας: Γιώργος Πορτοκάλογλου
Β. Γραμματέας: Γιώργος Καρακύρης
Έφορος Λευτέρης Καρτέρης
Β. Έφορος Άννα Ραπάνη
Ταμίας Στάθης Καββαδάς