Διοικητικό Συμβούλιο 2008-2010

Εκλογή 12/1/2008

Πρόεδρος Ιάκωβος Καρακωστάνογλου
Αντιπρόεδρος Αντώνης Παγκράτης
Γραμματέας Γιώργος Γεωργιάδης
Β. Γραμματέας Ξένια Γεωργοπούλου
Έφορος Παναγιώτης Ζάχαρης
Β. Έφορος Άγγελος Κανάριος
Ταμίας Κώστας Αποστολόπουλος