Διοικητικό Συμβούλιο 2010-2012

(Αναδιάρθρωση Οκτώβριος 2010)
Πρόεδρος Χάρις Νικολαΐδου
Αντιπρόεδρος Θωμάς Θεοδοσιάδης
Γραμματέας Στέλιος Πουλάκος
Β. Γραμματέα Κώστας Γιαννόπουλος
Έφορος Στέφανος Νικολαΐδης
Β. Έφορος Λευτέρης Καρτέρης
Ταμίας Στάθης Καββαδάς

Εκλογή 6/2/2010
Πρόεδρος Χάρις Νικολαΐδου
Αντιπρόεδρος Θωμάς Θεοδοσιάδης
Γραμματέας Στέλιος Πουλάκος
Β. Γραμματέα Αλέξανδρος Πουλάκης
Έφορος Γιάννα Χατζή
Β. Έφορος Στέφανος Νικολαΐδης
Ταμίας Στάθης Καββαδάς