Διοικητικό Συμβούλιο 2013-2015

Μετά τις εκλογές της 9ης Φεβρουαρίου 2013 και την 1η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η σύνθεση που προέκυψε είναι:

Πρόεδρος: Γιώργος Πορτοκάλογλου
Αντιπρόεδρος: Βασίλης Τριζώνης
Γ. Γραμματέας Α’: Άννα Κωστάκη
Γ. Γραμματέας Β’: Χάρις Νικολαΐδου
Έφορος Α’: Αλέξανδρος Πουλάκης
Έφορος Β’: Άννα Ραπάνη
Ταμίας: Σταματία Λυπαρού