Διοικητικό Συμβούλιο 2017-2019

Μετά τις εκλογές της 4ης Φεβρουαρίου 2017 και την 1η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συστάθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου και αποτελείται από την παρακάτω σύνθεση:

  • Πρόεδρος : Βασίλης Τριζώνης
  • Αντιπρόεδρος : Στέφανος Νικολαΐδης
  • Γραμματέας Α’ : Βασίλης Αθανασόπουλος
  • Γραμματέας Β‘ : Μαρία Μελιδώνη
  • Ταμίας : Μαριάννα Τάσση
  • Έφορος Α’ : Θωμάς Θεοδοσιάδης
  • Έφορος Β’ : Κατερίνα Νικολάου