Ετήσια Γενική Συνέλευση ΣΠΕΛΕΟ 2017

Προς: ΜΕΛΗ ΣΠΕΛΕΟ , ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο.

Θέμα: Ετήσια Γενική Συνέλευση 2016 – Ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Αγαπητά μέλη και υποψήφια μέλη του ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο.,

το Δ.Σ. του ΣΠΕΛΕΟ σας καλεί στη Γενική Συνέλευση του συλλόγου που θα λάβει χώρα στα γραφεία του ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο, Νεοφύτου Μεταξά 26 σταθ. Λαρίσης, το Σάββατο 4 Φλεβάρη 2017 και ώρα 17:00.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Απολογισμός του Δ.Σ. για το 2016.
2. Οικονομικός απολογισμός
3. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
4. Ανάδειξη νέας εξελεγκτικής επιτροπής
5. Εκλογές για ανάδειξη νέου Δ.Σ.
6. Έγκριση νέων μελών*

Παρακαλούνται τα μέλη:

 Να επιστρέψουν στο εφορείο τα δανεισμένα υλικά.
 Να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις
 Να καταθέσουν υποψήφια θέματα προς συζήτηση στο Δ.Σ. για την Γ.Σ. (μέχρι 29/01/17).
 Να τακτοποιήσουν όποιες άλλες εκκρεμότητες υπάρχουν (εκθέσεις αποστολών, δράση, βιβλία κ.λπ.) το συντομότερο δυνατόν.

Επίσης, όσοι ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα για την Εξελεγκτική επιτροπή ή το Διοικητικό παρακαλούνται να ενημερώσουν το σύλλογο στο info@speleo.gr .

* Τα ενδιαφερόμενα υποψήφια μέλη καλούνται να συμπληρώσουν την ανάλογη αίτηση για την ένταξή τους στο σύλλογο και να την υποβάλλουν στη Γραμματεία.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
Στάθης Καββαδάς Νίκος Ακριβιάδης

Ετήσια Γενική Συνέλευση 2016 – Ανάδειξη νέου Δ.Σ.