Ετήσια Γενική Συνέλευση 2018

Προς: Μέλη Συλλόγου & υποψήφια μελή

Αγαπητοί φίλοι,
σας καλούμε στην ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία του Συλλόγου μας, το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 16:30. Η κοπή της πίτας θα γίνει την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018. Θα ενημερωθείτε σε επόμενη επιστολή μας για το χώρο και την ώρα της εκδήλωσης.
Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Απολογισμός του Δ.Σ. για το 2017.
2. Οικονομικός απολογισμός
3. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
4. Έγκριση νέων μελών
5. Θέματα προς συζήτηση που θα αποσταλούν από τα μέλη και το ΔΣ.

Για την διευκόλυνση της διαδικασίας, παρακαλούνται τα μέλη, όπως:

1. επιστρέψουν στο εφορείο τα δανεισμένα υλικά
2. εξοφλήσουν την συνδρομή τους
3. τακτοποιήσουν όποιες άλλες εκκρεμότητες υπάρχουν (εκθέσεις αποστολών, δράση, βιβλία κ.λπ.).

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Βασίλης Τριζώνης Βασίλης Αθανασόπουλος