Ετήσια Γενική Συνέλευση 2020

Προς: Μέλη συλλόγου & υποψήφια μελή

Αγαπητοί φίλοι,
σας καλούμε να συμμετάσχετε στην ετήσια γενική συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία του Συλλόγου μας, την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 16:30.

Πρόγραμμα Γ.Σ.

Απολογισμός του Δ.Σ. για το 2019, Οικονομικός απολογισμός, Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής, Έγκριση νέων μελών, Ένταξη στο μητρώο οργανώσεων πολιτικής προστασίας. Εκπαίδευση και προετοιμασία.

Για την διευκόλυνση της διαδικασίας, παρακαλούνται τα μέλη, όπως:
εξοφλήσουν την συνδρομή τους
επιστρέψουν στο εφορείο τα δανεισμένα υλικά
τακτοποιήσουν όποιες άλλες εκκρεμότητες υπάρχουν (εκθέσεις αποστολών, δράση, βιβλία κ.λπ.).
καταθέσουν στο Δ.Σ. θέματα προς συζήτηση στη Γ.Σ.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Η πρόεδρος Βασιλική Μανουσαρίδου

Η γραμματέας Ζαχαρούλα Παπαδοπούλου