Τροποποίηση του καταστατικού

Προς: ΜΕΛΗ ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο.

Α.Π.: 60-2016

Θέμα: Τροποποίηση του καταστατικού

Αγαπητοί συνάδελφοι,

καλείστε με την παρούσα επιστολή-πρόσκληση να παραστείτε στην Καταστατική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 13-02-2016, που κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί στις 26 Νοεμβρίου 2016, ήμερα Σάββατο και ώρα 17:00, στον χώρο του Συλλόγου μας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Καταστατική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 3 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Σάββατο, στον ίδιο τόπο και ώρα, με το ίδιο αντικείμενο, χωρίς ιδιαίτερη πρόσκληση.

Με εκτίμηση,

ΔΣ