Τρισδιάστατη αποτύπωση

Στα πλαίσια συνεργασίας της εταιρείας τοπογραφικών οργάνων LANDMARK – Γ. Λουτρίδης και του μέλους μας Ισίδωρου Καμπόλη, MSc  Γεωλόγου – Υποψηφίου Διδάκτορα ΕΜΠ / ΕΚΕΦΕ ‘Δημόκριτος’ πραγματοποιήθηκε τρισδιάστατη καταγραφή και αποτύπωση του σπηλαίου «Πλούτος», Ελικώνα, Βοιωτίας με το φορητό σαρωτή laser ZEB-REVO της GEOSLAM. Η συγκεκριμένη τεχνολογία αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από την LANDMARK. Η συνεργασία έγινε στα πλαίσια επιστημονικής μελέτης του μέλους μας και με σκοπό την αξιολόγηση της συγκεκριμένης τεχνολογίας στη γεωμορφολογική μελέτη των σπηλαίων. Πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνολογίας σε βαραθρώδες σπήλαιο στην Ελλάδα.

Τα αποτελέσματα της τρισδιάστατης καταγραφής είναι υπό δημοσίευση σε αντίστοιχο επιστημονικό περιοδικό.

Περισσότερες πληροφορίες για την συγκεκριμένη τεχνολογία μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://www.landmark.com.gr/

In the cooperation framework among LANDMARK – G. Loutridis and our member Isidoros Kampolis, MSc Geologist – PhD Candidate at NTUA / NCSR ‘Democritos’, a 3D survey of ‘Ploutos’ Cave (Elikonas, Boetia) took place with the use of ZEB-REVO laser scanner of GEOSLAM. LANDMARK is the official representative of GEOSLAM in Greece. The cooperation took place as part of the scientific research of our member and also, with the aim of assessing the laser scanner contribution to the geomorphological study of caves. This is the first application of this technology in a vertical cave in Greece.

The 3D mapping of the cave will be published in a relevant scientific journal.

More information regarding the laser scanner, you may find at the link below:

https://www.landmark.com.gr/en/

Inside cave

3D model