Σεμινάριο βιοσπηλαιολογίας

Από 23 έως 25 Φεβρουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε σεμινάριο βιοσπηλαιολογίας το  οποίο παρακολούθησαν 15 μέλη του συλλόγου μας και του συλλόγου Υπογαία. 

Η θεωρητική διάλεξη και εργαστηριακή άσκηση  έγινε στο αμφιθέατρο του συλλόγου ενώ η πρακτική σε σπήλαιο του Υμηττού. 

Το σεμινάριο αυτό ήταν το 7ο ενός κύκλου σεμιναρίων που διοργανώνει το Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας (ΙΝΣΠΕΕ) με σκοπό 
την αναγνώριση οργανισμών και την κατανόηση και την σημασία της βιοποοικιλότητας των σπηλαίων της Ελλάδας.