Κίνδυνοι σπηλαίων

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των άρθρων εφ’ όσον αναφέρεται ο σύλλογος, ο τίτλος του συγγράμματος και ο συγγραφέας. Θα πρέπει η αναδημοσίευση να χρησιμοποιείται για να προαχθεί η σπηλαιολογία αλλά και να μην είναι ενάντια στα συμφέροντα του συλλόγου.

A. Κίνδυνοι σπηλαίων, Εγκόλπιο Σπηλαιολογίας, ΣΠΕΛΕΟ, 2003
Β. Κίνδυνοι στα σπήλαια, σημειώσεις παρουσίασης, ΣΠΕΛΕΟ, 2002;
Γ. Κίνδυνοι σπηλαίων, σημειώσεις παρουσίασης, ΣΠΕΛΕΟ, 2014
Δ. Βρώμικος αέρας, Garry K. Smith, 1998