Οργάνωση αποστολών

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των άρθρων εφ’ όσον αναφέρεται ο σύλλογος, ο τίτλος του συγγράμματος και ο συγγραφέας. Θα πρέπει η αναδημοσίευση να χρησιμοποιείται για να προαχθεί η σπηλαιολογία αλλά και να μην είναι ενάντια στα συμφέροντα του συλλόγου.

 

Α. Εισαγωγή στη Οργάνωση Αποστολής (Σ.Πουλάκος, Αθήνα 2011)

Το ταξίδι μέσα στη γη δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χαρακτηριστεί χαλαρή εκδρομούλα του Σαββατοκύριακου. Πέρα από την διάθεση, την καλή παρέα και τις γνώσεις που έχετε αποκομίσει για το πώς κινούμαστε μέσα σε ένα σπήλαιο, χρειάζεται να γνωρίζετε πώς οργανώνεται και πώς εκτελείται με επιτυχία και χωρίς προβλήματα μια σπηλαιολογική αποστολή. Εάν αντιμετωπιστεί με ολιγωρία ή με ελαφρότητα υπάρχουν αρκετές πιθανότητες, όχι μόνο να σας χαλάσει το Σαββατοκύριακο, αλλά –πολύ χειρότερα- να καταλήξει επικίνδυνη. Παρακάτω θα εξετάσουμε τους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπ όψιν, ώστε να μπορείτε να οργανώσετε μια τέτοια επιχείρηση, όπως την αναζήτηση ενός σπηλαίου, τη σύνθεση της ομάδας, τον υπολογισμό και τη διευθέτηση των υλικών, το συνολικό κόστος της αποστολής… (συνέχεια)

Β. Οργάνωση σπηλαιολογικών αποστολών, Εγκόλπιο Σπηλαιολογίας, ΣΠΕΛΕΟ, 2003

Στις γραμμές που ακολουθούν παραθέτουμε τα σημαντικότερα σημεία από το κεφάλαιο «Οργάνωση αποστολής» του εγκολπίου σπηλαιολογίας του ΣΠΕΛΕΟ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΠΗΛΑΙΑ

Στις γραμμές που ακολουθούν παραθέτουμε τα σημαντικότερα σημεία από το κεφάλαιο «Οργάνωση σπηλαιολογικών αποστολών» του εγκολπίου σπηλαιολογίας του ΣΠΕΛΕΟ.

Τα περισσότερα Ελληνικά σπήλαια είναι άγνωστα και ανεξερεύνητα. Ακολουθεί μια σύντομη περίληψη από το εγχειρίδιο του ΣΠΕΛΕΟ για το παραπάνω θέμα…  (συνέχεια)