Τεχνικές σπηλαιολογίας

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των άρθρων εφ’ όσον αναφέρεται ο σύλλογος, ο τίτλος του συγγράμματος και ο συγγραφέας. Θα πρέπει η αναδημοσίευση να χρησιμοποιείται για να προαχθεί η σπηλαιολογία αλλά και να μην είναι ενάντια στα συμφέροντα του συλλόγου.

Τεχνικές σπηλαιολογίας (υπό κατασκευή)

Κατάβαση
Πέρασμα αλλαγής κατά την κατάβαση
Πέρασμα κόμπου κατά την κατάβαση
Αλλαγή κατεύθυνσης κατά την κατάβαση
Ανάβαση
Πέρασμα αλλαγής κατά την ανάβαση
Πέρασμα κόμπου κατά την ανάβαση
Αλλαγή κατεύθυνσης κατά την ανάβαση
Συνήθη λάθη – Προβλήματα