Σπηλαιοκατάδυση

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των άρθρων εφ’ όσον αναφέρεται ο σύλλογος, ο τίτλος του συγγράμματος και ο συγγραφέας. Θα πρέπει η αναδημοσίευση να χρησιμοποιείται για να προαχθεί η σπηλαιολογία αλλά και να μην είναι ενάντια στα συμφέροντα του συλλόγου.

Η σπηλαιοκατάδυση είναι μία εξειδικευμένη μορφή της σπηλαιολογίας σε μια προσπάθεια του ανθρώπου να μπορέσει να ερευνήσει το σπήλαιο πέρα από το σημείο που του φράζει την συνέχεια. Συνήθως ένα σιφόνι ή μια λίμνη. Όλες οι έρευνες στα σπήλαια λίγα χρόνια πριν, σταματούσαν και σε τέτοιου είδους εμπόδια. Μερικές φορές το εμπόδιο του νερού προσπερνιόταν (συμβαίνει ακόμα και σήμερα) όταν η ομάδα αποφάσιζε να δοκιμάσει διείσδυση στο νερό για λίγα μέτρα και περνούσαν σε στεγνό κομμάτι. Από εκεί και πέρα δημιουργήθηκε η ανάγκη της σπηλαιοκατάδυσης που πραγματοποιήθηκε με την χρήση των αναπνευστικών συσκευών.

ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο και σπηλαιοκατάδυση

Ο ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο δραστηριοποιείται στον χώρο της σπηλαιοκατάδυσης από την ίδρυσή του (1982). Έχει συνεργαστεί και δραστηριοποιηθεί επανειλημμένα με άλλους συλλόγους της Ελλάδας και του εξωτερικού (Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Τσεχία κ.α.) αλλά και κρατικούς φορείς όπως την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας, την Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων, την Ε.Μ.Α.Κ, το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας κ.α.

Διαθέτει μια μεγάλη ομάδα σπηλαιοδυτών όπου μπορεί να καλύψει ανάγκες και αποστολές σε όλο το φάσμα του όρου «σπηλαιοκατάδυση». Η εκπαίδευση δε που μπορεί να παρέχει ο σύλλογος στα μέλη του μπορεί να καλύψει τις μεθόδους των δύο μεγάλων σχολών σπηλαιοκατάδυσης (Αμερικάνικη – Ευρωπαϊκή) ανάλογα με τις ανάγκες.

Η διαχρονική συνέχεια που παρουσιάζει η σπηλαιοκαταδυτική δράση του Συλλόγου είναι αξιόλογη. Δεν οφείλεται απλά σε δύο ή τρία άτομα αλλά σε σταθερή συλλογική προσπάθεια που συνεχίζεται από τους παλαιότερους μέχρι και τους νεότερους. Η συνολική τους δράση αποτελεί μέχρι τώρα ένα μεγάλο κομμάτι της Ιστορίας της Σπηλαιοκατάδυσης στην Ελλάδα.

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρουμε τα μέλη του συλλόγου που δραστηριοποιήθηκαν από την ίδρυσή του μέχρι τις μέρες μας.

Πίνακας Σπηλαιοδυτών ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο
Α/Α
Ονοματεπώνυμο
Έτος Εγγραφής
Αριθμός Μητρώου ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο
Δραστηριοποίηση
1
Ζούπης Κωνσταντίνος
1982
6
1982 – 2003
2
Γεωργίου Σπύρος
1983
28
1986 – 1989
3
Βουτηρόπουλος Νίκος
1983
32
1986 – 1994
4
Κομπιλήρης Δημήτρης
1983
41
1986 – 2000
5
Λοίζος Παναγιώτης
1983
46
1983 – 1996
6
Αναστασόπουλος Νίκος
1986
57
1989 – 2004
7
Βρούτσης Βαγγέλης
1986
62
1988 – 2009
8
Κάρκου Βασιλική
1986
76
1989 – 2002
9
Ευσταθίου Γιάννα
1986
78
1988 – 1996
10
Νικολαίδης Στέφανος
1988
89
1989 – Έως σήμερα
11
Σπίνος Γιάννης
1988
94
1989 – 2002
12
Ταζάρτες Νικολής
1988
110
1989 – 2003
13
Τριζώνης Βασίλης
1990
121
1992 – Έως σήμερα
14
Δέμης Ιωάννης
1993
126
1996 – Έως σήμερα
15
Αργυριάδης Αργύρης
1995
181
1994 – 2000
16
Θεοδoσιάδης Θωμάς
1997
205
2002 – Έως σήμερα
17
Κατσάνος Περικλής
1997
209
2002 – Έως σήμερα
18
Τζαβέλας Γιώργος
1999
239
2000 – Έως σήμερα
19
Κορύλλος Κωνσταντίνος
1999
240
1998 – -Έως σήμερα
20
Βαίτσος Αλέξανδρος
1999
241
2000 – 2000
21
Γκίκας Φιλώτας
1999
242
2000 – 2000
22
Δόξας Νίκος
2000
243
2000 – 2000
23
Μακρής Γιώργος
1999
246
2003 – 2004
24
Τριανταφύλλου Γιώργος
2000
250
2002 – Έως σήμερα
25
Λάλου Έλενα
2002
289
2004 – Έως σήμερα
26
Δερμοσονιάδης Βασίλης
2003
302
2003 – 2004
27
Καλοπίσης Ιωάννης
2003
305
2004 – Έως σήμερα
28
Jan Van Driel
2004
341
2004 – Έως σήμερα