Σύνθεση νέου Διοικητικού Συμβουλίου 2019

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Σας ενημερώνουμε για τη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο αναδείχθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 23ης Φεβρουαρίου 2019 μετά από ψηφοφορία, και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 28 Φεβρουαρίου 2019 με την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος: Μανουσαρίδου Βασιλική
Αντιπρόεδρος : Θεοδοσιάδης Θωμάς
Γραμματέας : Παπαδοπούλου Ζαχαρούλα
Β. Γραμματέας : Γεωργιάδης Λεωνίδας
Έφορος : Κολίσογλου Στυλιανός
Β. Έφορος : Καρτέρης Ελευθέριος
Ταμίας : Παπουτσάκη Αναστασία

Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε από κοντά, και να συμμετάσχετε στις δραστηριότητες που θα διεξαχθούν το επόμενο χρονικό διάστημα.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο.