Σπήλαιο πηγών Αγγίτη Δράμας (Μααράς) – 24/8 – 9/9/2018

Σε συνέχεια των προηγούμενων αποστολών του συλλόγου μας, οργανώθηκε και εφέτος πολυήμερη αποστολή στο σπήλαιο πηγών Αγγίτη Δράμας (Μααράς) από  24/8  έως και  9/9/2018.

Στην φετινή αποστολή συνεχίσθηκε εξερεύνηση στα σιφόνι 7 και  9 καθώς και σιφόνι του  «Περικλή» όπου στο τελευταίο έγινε και μαγνητοσκόπηση με σκοπό την δημιουργία ταινίας μικρής διάρκειας. Επίσης, με την βοήθεια του φορητού σαρωτή laserZEB-REVO της GEOSLAM, χαρτογραφήθηκε εκ νέου το σπήλαιο και αναμένονται τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των δεδομένων που αντλήθηκαν.

Έγινε προσπάθεια διάνοιξης σε υποσχόμενα προς συνέχιση σημεία κοντά στο τελευταίο σιφόνι χωρίς να μας οδηγήσει σε νέα τμήματα σπηλαίου.

Τέλος, με την πολύ συνεργασία που έχουμε με την Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Προσοτσάνης (ΔΗ.Κ.Ε.Π.)και τον Δήμο Προσοτσάνης,

παρουσιάσθηκαν σε εκδήλωση που έγινε σε αίθουσα του Δημαρχείου,  τα αποτελέσματα των εξερευνήσεων μας προκειμένου να ενημερωθεί η τοπική κοινωνία για το έργο του συλλόγου μας.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν μέσω της αναφοράς μας στην με αποδέκτες την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας  και στον Δήμο Προσοτσάνης.