Πρόγραμμα σεμιναρίων 2019

Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019Εισαγωγή στη Σπηλαιολογία
Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019Γεωλογία
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019Εξοπλισμός σπηλαιολόγου για οριζόντια και κάθετη σπηλαιολογία  –  Κίνδυνοι σπηλαίων
Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019GPS – Εισαγωγή στη χαρτογραφία
Σάββατο 30 Μαρτίου 2019Οριζόντιο σπήλαιο
Δευτέρα 1 Απριλίου 2019Πρώτες Βοήθειες
Τετάρτη 3 Απριλίου 2019Χαρτογράφηση σπηλαίων
Σάββατο 6 Απριλίου 2019 ή Κυριακή 7 Απριλίου 2019Πρακτική στην χαρτογράφηση  σπηλαίων
Τετάρτη 10 Απριλίου 2019Τεχνικές μονού σχοινιού
Σάββατο 13 & Κυριακή 14 Απριλίου 2019Εκπαίδευση με σχοινιά σε ανοιχτό πεδίου
Δευτέρα 15 Απριλίου 2019Τεχνικές μονού σχοινιού – Αντοχή υλικών – Κόμποι
Τετάρτη 17 Απριλίου 2019Αρχαιολογία σπηλαίων
Σάββατο 20 & Κυριακή 21 Απριλίου 2019Βάραθρο Συκιά (σπήλαιο για εκπαίδευση με σχοινιά)
Πέμπτη 2 Μαΐου 2019Βιολογία σπηλαίων
Σάββατο 4 & Κυριακή 5 Μαΐου 2019Βάραθρο Προφήτη Ηλία (σπήλαιο για εκπαίδευση με σχοινιά)
Δευτέρα 6 Μαΐου 2019Φωτογράφηση σπηλαίων – Διατροφή _ Υποβρύχια σπηλαιολογία
Τετάρτη 8 Μαΐου 2019Προετοιμασία – οργάνωση σπηλαιολόγων για αυτόνομες αποστολές
Παρασκευή 10, Σάββατο 11 & Κυριακή 12
Μαΐου 2019
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ οριζόντια και κάθετη σπηλαιολογία
Δευτέρα 13 Μαΐου 2019 Εξετάσεις
Τετάρτη 15 Μαΐου 2019Απονομή βεβαιώσεων

* Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιείται, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται άμεσα. Η ώρα έναρξης των θεωρητικών μαθημάτων είναι 8:00 μ.μ. και παρακαλούμε για την έγκαιρη προσέλευσή σας ώστε τα μαθήματα να διεξάγονται ομαλά