Εκδόσεις

Ο ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο. ξεκίνησε την ερασιτεχνική εκδοτική του προσπάθεια με δύο έντυπα. Το πρώτο περιλαμβάνει τον κανονισμό λειτουργίας και το καταστατικό του συλλόγου και το δεύτερο την πρώτη έκδοση του Εγκολπίου Σπηλαιολογίας.

Στην συνέχεια το 2007 εκδόθηκε το σπηλαιολογικό παραμύθι “Οι τρεις νυχτεριδούλες” για τους μικρούς μας φίλους και αργότερα, το 2014, εκδόθηκε ένα έντυπο με σημειώσεις προχωρημένων τεχνικών σπηλαιολογίας, όπου απευθύνεται στους σπηλαιολόγους με προχωρημένο επίπεδο (Β’ επίπεδο).

Ο κανονισμός λειτουργίας και το καταστατικό του συλλόγου μοιράζεται δωρεάν σε όλα τα μέλη του συλλόγου ενώ το Εγκόλπίο Σπηλαιολογίας, προσωρινά, μόνο στους συμμετέχοντες των σεμιναρίων.